ru | en
BAKIŢKII Veaceslav Nicolai BAKIŢKII Veaceslav
7 Ianuarie, 1950
St. Fântâniţa, r-nul Drochia, R. Moldova

Titularizare UAP
15 Martie 1993, secţia Pictură

Rezidenţa
Alba-Iulia, 194, bl. 2, ap.12. Chişinău, MD-2071

Tel. (dom): [+373.22] 513069
Tel. (atelier): [+373.22] 497266
GSM: [+373] 68788602Formarea
1976 - Şcoala Republicană de arte plastice I.E. Repin, clasa profesorului Stanislav Babiuc, Chişinău
1982 - Pictură de şevalet, Institutul de Arte Plastice, atelierul maestrului, profesorul Alexandr Mihailovici Lopuhov, Kiev
Consacrarea
1982 - Profesor la Artele Plastice, Colegiul Republican de Arte plastice Alexandru Plămădeală, or. Chişinău
1983 - Debutează cu pictură, expoziţia Sportul şi educaţia fizică, Muzeul Naţional De Artă a Moldovei, Chişinău
1984 - Membru Uniunii tinerilor pictori din Moldova
1991 - Membru stagiar al Uniunii artiştilor plastici din Moldova
1993 - Membru Uniunii artiştilor plastici din Republica Moldova
2000 - Membru Asociaţiei internaţionale a artiştilot plastici IAA-AIAP UNESCO
Expoziţii personale
1997 - Casa Naţionalităţilor, Chişinău
2000 - Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2004 - Sala cu Orgă, Chişinău
2009 - Duet, galeria Niagara, Chişinău
2010 - Centrul Expoziţional C. Brancuşi, Chişinău
Expoziţii grup
1989 - Poisk, Chişinău
1990 - Artă nefigurativă, Chişinău
1991-2010 - Saloanele Moldovei, Bacău, România, Chişinău
1991-2009 - Salonul Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brancuşi, Chişinău
1992-2010 - Salonul de primăvara, Centrul Expoziţional C.Brăncuşi, Chişinău
1995 - Artişti plastici din Moldova în Ungaria, Budapesta
1995 - 50 ani a O.N.U., Chişinău
1996 - Omul, Societatea, Guvernului, Bucureşti
1998 - Biennale d'art miniatur'e Ville-Marie, Quebec, Canada
1998 - Patrat, expoziţie în grupă cu Bobcov Valentina, Feldman Isaac, Ignatenco Veaceslav, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2000 - Expoziţia Internaţională or. Hannover, Germania
2002 - Expoziţia – Concurs consacrată memoriei M. Gamburd, Muzeul Naţional de Artă a Moldovei, Chişinău
2004 - Expoziţia – Concurs consacrată memoriei 500 de ani de la trecerea in Nefiinţă a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Muzeul Naţional de Artă a Moldovei, Chişinău
2004 - Ecologia 2004, Casa Centrală a artiţtilor Plastici, Moscova
2005-2006 - Expoziţia – Concurs Internaţională, Atena, Grecia
2006 - Paleta ukraineană în Basarabia, Centrul Expoziţional C.Brancuşi, Chişinău
2007 - Festivalul Internaţional de Artă “Plai Natal”, ediţia III-a, Asociaţia Obştească “Plai infloritor”, Chişinău
2009 - Recviem , Centrul Expoziţional C. Brancuşi, Chişinău
2009 - Bienala Internaţională de Pictură Centrul Expoziţional C. Brancuşi, Chişinău
Tabere de creație / documentări
1997, 2008 - Adunarea de creaţie, or. Cimişlia
2004 - Adunarea de creaţie, s.Raşcov, organizată de Asociaţia ACASA
2007 - Summart’07, painter’s campus IV, Chişinău
Lucrări în colecții publice
Republica Moldova, România, Ucraina
Lucrări în colecții private
Cehia, Elveţia, Franţa, Germania, Israil, Republica Moldova, Olanda, Turcia, SUA, Canada, Grecia
Alte activități culturale
Premii / distincții / titluri onorifice
1998 - Premiul Muzeului de artă, or. Bacău, România Expoziţie Internaţională
1998 - Premiu III la Expoziţia - Concurs Iubite plai natal, or. Chişinău
2002 - Premiu II la Expoziţia - Concurs Iubite plai natal, or. Chişinău
Bibliografie
1985 - №3, “Искусство, Москва”
1992 - №6 „Literatura şi Artă”
1996 - №37 „Literatura şi Artă”
1996 - 05 martie, “Независимая Молдова”
1998 - 03 iulie, “Atelier” UAP din Republica Moldova
2000 - Pleant Expoziţiei personale. 50 ani
2000 - №3, “Capitala-Столица”L.Mihailo
2001 - №24, „Literatura şi Artă” L. Popescu “Edenul lui Veaceslav Bakitsky”
2002 - “Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova” E. Barbas „Ştiinţa”
2003 - “Независимая Молдова” А. Orlov
2006 - „Poleta ucraineană a Moldovei” K. Popovici, M. Ribcinski 
2007 - Catalogul Festivalului Internaţional de Artă “Plai Natal”, ediţia III-a
2007 - Catalogul Summart’07, painter’s campus IV, Chişinău, Moldova
2009 - Bienala Internaţională de Pictură
2010 - №50, „Literatura şi Artă” L. Popescu, „Edenul lui Veaceslav şi Olgăi Bakiţki”.
2010 - №11 „Cuvîntul matern”, E. Oseredciuk, „Duet”
2010 - Pliant Expoziţiei „Duet”
Cataloage / postere / pliante / diplome
1987 - Diploma Ministerului Învăţămîntului al Republica Moldova
1994 - Diploma Metropoliei Republicii Moldova
1997 - Diploma Ministerului Culturii al Republicii Moldova
1998 - Diploma. Premiul Muzeului de Arte, or. Bacău, Romania, Expoziţie Internaţională
2000 - Pliantul Expoziţiei personale. 50 ani
2002 - Diploma Ministerului Culturii al Republicii Moldova
2005 - Diploma Ministerului Culturii şi turismului Republicii Moldova
2007 - Diploma Festivalului Internaţional de Artă Plai Natal, ediţia III-a
Legături externe
Note critice
Veaceslav Bakiţki
consecvent  promovează tradiţiile realiste, într-un limbaj plastic în care elemente novatoare ale artei moderne sunt organic însuşite pentru a configura mesaje în cheie metaforică adesea virate către simboluri/simbolic.
Aici preferă să recurgă la texte biblice şi mitologice, pe care le reactualizează ca viabile să reflecte preocupările omului contemporan şi viaţa spirituală la zi.
Valorifică din plin calităţile culorilor ce le ordonează, de regulă, în game complexe, conform principiului complementarelor. Lucrătura este în tuşe dezinvolte, energice şi cu dexteritate. În structura imaginii, uneori sunt induse aglomerări de mase cromatice – uşor diferenţiate tonal şi valoric – aşternută tumultuos conform logicii sinesteziei vizuale alese pentru tablou. Alteori, forme geometrice, cifre ş.a. în culoare proprie, pe rol de element misterios.
Tudor Braga
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery